http://duyenhai.com.vn/

 KHÓA HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG HẠ HÀNG HÓA  

KHÓA HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN HÀNG HÓA

 • Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong một số công việc thuộc nghề xây dựng công nghiệp và dân dụng, giao thông, khai thác mỏ...
 • Đào tạo người lao động có kiến thức về vận hành, kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở thiết bị nâng
 • Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành thiết bị
 • Hoàn thành khóa học, người học có khả năng ứng dụng kỹ thuật để giải quyết các vấn đề liên quan đến vân hành thiết bị nâng chuyển hàng hóa...

1. Mục tiêu đào tạo

 • Trình bày được tính chất,công dụng, biết đánh giá phẩm chất nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn
 • Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật cơ bản trong sử dụng máy
 • Trình bày được quy trình vận hành,bảo dưỡng và an toàn trong sử dụng máy

2. Kỹ năng:

 • Làm được bảo dưỡng kỹ thuật ca
 • Vận hành, di chuyển được máy đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật
 • Di chuyển, chất xếp hàng hóa
 • Bốc được hàng từ bãi lên xe ô tô
 • Hạ hàng từ ô tô xuống bãi, đảm bảo an toàn

3. Thời gian của khoá học và thời gian thực học :

 • Thời gian đào tạo : Liên hệ: 0968868651

4. Chương trình đào tạo  ( Danh mục môn học )

 Số TT 
                     Tên Môn học
                           Thời gian ( Giờ )
   Tổng số  
   Lý Thuyết   
   Thực hành   
   Số tuần   
       01
Vật liệu - nhiên liệu
15
10
3
2
     02
Nguyên lý chi tiết máy
15
10
3
2
     03
Động cơ đốt trong
45
20
23
2
     04
Hệ thống truyền lực - thiết bị công tác 
30
14
14
2
     05
Kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng
15
4
9
2
     06
Thực tập nghề
270
30
238
2
 
Tổng cộng
390
88
290
12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Phòng tuyển sinh - Trường cao đẳng Duyên Hải
Số 156/109 Trường Chinh - Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng
ĐT: 0968 86 86 51