http://duyenhai.com.vn/

Trang chủ  >> 
LỚP TIẾNG ĐỨC TẠI CẦU GIẤY - HÀ NỘI

LỚP TIẾNG ĐỨC TẠI CẦU GIẤY - HÀ NỘI

Khoá học tiếng Đức dành cho người mới bắt đầu, tiếng Đức A1, Tiếng Đức B1, học tại Cầu Giấy - Hà Nội hoặc Kiến An - Hải Phòng. Lớp tiếng Đức chất lượng, giáo viên đã có thời gian làm việc và sinh sống tại Đức. Học viên học tiếng Đức được hỗ trợ tối đa trong quá trình học, giáo viên quản lý theo sát lịch học. Hỗ trợ ôn và luyện thi tiếng Đức
DẠY TIẾNG HÀN CẤP TỐC

DẠY TIẾNG HÀN CẤP TỐC

Lớp dạy tiếng Hàn Cấp tốc tại Hà Nội, Trung tâm dạy tiếng Hàn chất lượng, cam kết đầu ra, giới thiệu viêc làm và du học Hàn. Cung cấp các khoá tiếng Hàn Cơ bản, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2